ඔබ තවමත් Ukussa Forums සාමාජිකයෙක් නෙවෙයි ද..?

Ukussa Forums හි ඇති පරිගණක ආරක්ෂාව සහ හැකින් පිළිබඳව ලිපි කියවීමට නම් ලියාපදිංචිවීම අනිවාර්යයි.
ඔබගේ සියලුම තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා විසඳුම් සොගැනීමට වගේම දැනුම බෙදාගැනීම සඳහා මෙහි ඉඩකඩ වෙන්කර තිබෙනවා.
ඉතින් ඇයි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ ඉක්මනින් ලියාපදිංචිවී ඔබගේ දැනුම වැඩිකරගන්න.

Register Here
෴Recent Threads෴
Thread / Author Forum Posts Views Last Post
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_44.jpg?dateline=1510241809 [Tut] Wifi Hacking with Backtrack
MonsteR_X
Wireless Hacking
25
738
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_18.jpg?dateline=1507827104 2 minutes ago
Last Post: S.F.C
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1507645398 [Question] Creat a Comment Section
Induwara Uthsara
Help for Websites
2
31
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1507645398 2018-February-24 (Sat), 08:29 PM
Last Post: Induwara Uthsara
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_197.png?dateline=1519064983 Windows User Account Password එක වෙනස් කරන අලුත් soft එකක් මෙන්න.
NitroCharger
Other - Hacking related
6
36
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_197.png?dateline=1519064983 2018-February-24 (Sat), 01:47 AM
Last Post: NitroCharger
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_3.jpg?dateline=1507560696 [Tut] Key-Loggers ගැන මුල සිට අගටම
Elite_x
Keyloggers & Keylogging
18
615
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_197.png?dateline=1519064983 2018-February-20 (Tue), 11:56 PM
Last Post: NitroCharger
https://www.ukussa.net/uploads/randavatar//avatar1.png ඩෙටා නැතුව ඇති වෙනකම් සිංදු අහමු.
scottmaccall
Smartphone, Mobiles, Apps & SDK
3
136
https://www.ukussa.net/uploads/randavatar//avatar46.png 2018-February-20 (Tue), 08:07 PM
Last Post: scorpion
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_3.jpg?dateline=1507560696 [Tut] How to run hulk.py (Hulk Script එක Windows තුල run කිරීම)
Elite_x
Other - Hacking related
2
25
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1507645398 2018-February-19 (Mon), 10:02 PM
Last Post: Induwara Uthsara
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_3.jpg?dateline=1507560696 [Tut] Nametest Script v1.0 – Facebook Fun Apps Website Script | Free
Elite_x
Website Construction
1
34
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1507645398 2018-February-19 (Mon), 09:55 PM
Last Post: Induwara Uthsara
https://www.ukussa.net/uploads/randavatar//avatar81.png [Tut] Buy Any Steam Game Free[Temporary]
Thilina Nimesh
Computer Games
9
309
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_197.png?dateline=1519064983 2018-February-18 (Sun), 02:19 PM
Last Post: NitroCharger
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_4.png?dateline=1507711942 Run Fedora Bash on Windows
Anøn LK
Linux Operating Systems
0
30
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_4.png?dateline=1507711942 2018-February-15 (Thu), 08:25 PM
Last Post: Anøn LK
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_175.png?dateline=1514645443 Etisalat Recharge to Paypal/Payza
ChathinduSL
Service Requests
2
55
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_175.png?dateline=1514645443 2018-February-06 (Tue), 10:54 PM
Last Post: ChathinduSL
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_4.png?dateline=1507711942 [Video Tut] Manage Active Directory Password Policy.
Anøn LK
Networking, Routers, Switches & Firewalls
2
67
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1507645398 2018-February-06 (Tue), 07:51 PM
Last Post: Induwara Uthsara
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_3.jpg?dateline=1507560696 [Tut] Facebook Fun App Script - Free Download
Elite_x
Website Construction
4
65
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1507645398 2018-February-06 (Tue), 07:47 PM
Last Post: Induwara Uthsara
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_4.png?dateline=1507711942 How to Install DHCP Server.
Anøn LK
Networking, Routers, Switches & Firewalls
3
37
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_6.jpg?dateline=1507645398 2018-February-06 (Tue), 07:46 PM
Last Post: Induwara Uthsara
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_4.png?dateline=1507711942 Resolve Windows 100% Disk Usage
Anøn LK
Windows Operating Systems
5
111
https://www.ukussa.net/uploads/randavatar//avatar92.png 2018-February-06 (Tue), 09:32 AM
Last Post: keshara nandasena
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_4.png?dateline=1507711942 [Video Tut] How to Install Active Directory Domain Services
Anøn LK
Networking, Routers, Switches & Firewalls
2
43
https://www.ukussa.net/uploads/avatars/avatar_175.png?dateline=1514645443 2018-February-04 (Sun), 09:22 PM
Last Post: ChathinduSL

[-]
Forum Threads Posts Last Post
User Guide
භාවිතයට උපදෙස් සහ නීති-රීති !
1 1 Ukussa Rules & Regulation...
2017-October-09 (Mon), 11:08 PM
by Area Master
Special Notices
ඔබ සඳහා විශේෂ නිවේදන !
- -
-
Tell to Staff
Administrators සහ Moderators ඇතුළුව UF Staff එකෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න හෝ UF Staff එකට කියන්න තියෙන UF එකේ අඩුපාඩු සහ නීතිරීති කඩකිරීම් වගේ දේවල් ගැන හැම දෙයක්ම මෙතනට දාන්න.
6 34 UF Loggin Box Bug
2018-January-19 (Fri), 09:42 PM
by Induwara Uthsara
Thread Requests
ඔයාලාට ඕන කරන ඕනෑම Lesson/Thread එකක් මෙතනින් ඉල්ලන්න. හැකි ඉක්මනින් එම Lesson/Thread එක ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නම්.
3 18 Windows Password Reset He...
2018-January-30 (Tue), 12:13 PM
by Area Master
Registration Problems (For Guests & Awaiting Activation)
Guests සහ Awaiting Activation අයට Register වීමේදී ඇතිවෙන ගැටළු සියල්ලම මෙතනට දාන්න. ඔයාලාගේ ගැටළුවලට ඉක්මන් විසඳුම් ලබාදීමට කටයුතු කරන්නෙමු.
1 4 Conform Email
2017-November-17 (Fri), 07:04 PM
by Assassin LK
Unban Requests
ඔබව Ban කර ඇත්නම් නැවත Unban කරනමෙන්, සිදුකරන සියළුම ඉල්ලීම් මෙතනට දාන්න. සමහර විට ඔබ අපගේ අනුකම්පාවට ලක්විය හැක.
- -
-

[-]
Board Statistics
Who's Online [Complete List]
12 users active in the past 30 minutes (1 member, 0 of whom are invisible, and 9 guests).
S.F.C, Google, Bing
Today's Birthdays
Debe (23)
Board Statistics
Our members have made a total of 2,144 posts in 276 threads.
We currently have 219 members registered.
Please welcome our newest member, XKEZI
The most users online at one time was 82 on 2018-February-16 (Fri) at 08:27 PM
Forum Team | Forum Statistics